Letiště je otevřené pro všechny příznivce modelářského létaní

Rychlost větru

Směr větru

Teplota

Provozní řád lertiště Bělov

Provozovatel Model KLUB OTROKOVICE z.s., IČO 617 16 154

Bělov e.č. 12  768 21 KVASICE

MODEL KLUB Otrokovice z.s. provozuje travnaté letiště mezi obcemi Otrokovice a Bělov. Toto je především určeno pro rekreační provoz leteckých modelů, jak upoutaných, tak rádiem řízených. 

PROVOZNÍ DOBA LETIŠTĚ, ÚPRAVA PLATNÁ OD 1.9.2022

Modely se spalovacím motorem:

- pondělí - sobota 9,00 - 19,00 hod

- v neděli a o svátcích je provoz těchto modelů zakázán

Elektrolety a bezmotorové modely

- každý den 7,00 - 21,00 hod

Nočný lety s nehlučnýmy a řádně osvětlenými model po dohodě.

1. Modelářské letiště smí k provozu leteckých modelů používat členové MODEL KLUB OTROKOVICE z.s., příp. osoby spolkem pověřené.


2. Každý člen klubu má právo si na letový den pozvat rodinné příslušníky a jednoho hosta provozujícího model - pilota. Pilot (host i člen spolku) svou činnost provozuje na vlastní odpovědnost (zejména provoz modelů). Hosté a hostující piloti musí také dodržovat tento provozní řád. Také pohyb po letišti je na vlastní nebezpečí a při provozu modelů je zakázán. Vztahuje se to i na psi a další domácí zvířectvo. Za chování pozvaného hosta odpovídá člen klubu, který jej pozval a při jeho létání musí být přítomen. Za dodržení podmínek je zodpovědný pilot modelu dle obecně platných předpisů.


3. Modely a jejich provoz se řídí pravidly FAI a to jak bezpečnostními tak technickými. Modely musí být v bezvadném technickém stavu a motorové modely nesmí překročit povolenou hlučnost.


4. Používat je možné jen platné modelářské frekvence. Před zapnutím RC soupravy musí každý modelář umístit na desce kanálů své označení, a pokud je již kanál obsazen nesmí modelář soupravu zapnout. Toto je možné až po uvolnění kanálu. U přenosové frekvence 2,4 GHz toto pravidlo neplatí. Nezapomínáme rovněž na provoz modelů na sousedních kanálech, které mohou být ovlivněny případnými interferencemi či „rozladěností“ souprav. Před společným létáním je třeba tyto možnosti případného rušení vyzkoušet ještě před vzletem NA ZEMI !


5. Letiště je možno používat každý den, modely se spalovacími motory mohou byt provozovány pouze 2 najednou, a po dobu provozu mohou současně běžet jen dva spalovací motory. K létání je možné využít 3 letové prostory, a to na delší straně letiště (modely se spalovacím motorem) a v předpolí obou kratších stran. Je zakázáno létat v prostoru nad a za komunikací Jez- Bělov a Bělov - Kvasice. Také pří startu, létání a přistání se nesmí model dostat za vytyčenou dráhu směrem k této komunikaci! Viz nákres letiště.


6. Pořadí letů určuje pořadí příchodů na letiště a dohoda mezi piloty.


7. Je zakázáno znečišťovat plochu a prostor letiště odpadky, palivem, zbytky modelů a nedopalky, veškeré odpadky si musí majitel odvézt s sebou. Při provozu modelů je pohyb diváků a cizích osob v letovém a řídícím prostoru zakázán. Vztahuje se i na zvířata, tento pohyb po ploše je na vlastí nebezpečí a za případné škody na zdraví a majetku plně odpovídá narušitel nebo odpovědná osoba.


8. Každý létající pilot se musí zapsat do letové knihy. Mimořádné události se do této knihy musí uvést pro případ řešení s pojišťovnou nebo jiným orgánem.


9. Při plánovaných akcích, závodech, sečení trávy, brigádách a jiné činnosti v rámci údržby, je
zákaz běžného letového provozu. V těchto případech určuje pravidla předseda či správce letiště, nebo člen spolku zajišťující údržbu.


10. Piloti a jejich pomocníci nesmí být při létání pod vlivem alkoholu nebo jiných podobně působících látek či být jinak abnormálně ovlivněny nestandardními okolnostmi.


11. Poslední odcházející člen klubu doplní letovou knihu časem odchodu, zkontroluje uložení desky na kanály a ostatních zařízení, čistotu plochy a zabezpečení zázemí uzamčením.

Výstřižek

Výstřižek

Důležité telefony: 

Předseda klubu - 732 545 336

Místopředseda klubu - 602 718 123

Správce letiště - 608 234123 

 

Policie České republiky 158 

Hasičský záchranný sbor 150 

Zdravotní záchranná služba 155 

 

Schváleno výborem klubu dne 21.4.2015 

 Toto modelářské letiště vzniklo za podpory Zlínského kraje

MAPA 

GPS souřadnice : 49°13'5.359"N 17°29'39.995"E

letiste mapa