Letiště je otevřené pro všechny příznivce modelářského létaní

Rychlost větru

Směr větru

Teplota

Model KLUB OTROKOVICE z.s.

Registrační číslo 271

Bělov e.č. 12  768 21 KVASICE

MODEL KLUB Otrokovice z.s. provozuje travnaté letiště mezi obcemi Otrokovice a Bělov. Toto je především určeno pro rekreační provoz leteckých modelů, jak upoutaných, tak rádiem řízených. 

1. Modelářské letiště smí k provozu leteckých modelů používat členové MODEL KLUBU Otrokovice z.s. provozujeCizí modeláří pouze po zaplacení poplatku 2700.-Kč na rok 2015,splatného do 30.4.2015 

2. Každý člen klubu má právo si na letový den pozvat rodinné příslušníky a jednoho hosta z platnou licencí SMČR (platná známka )nebo jiným dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu leteckých modelů.Hosté a hostující piloti musí dodržovat tento provozní řád.Také pohyb po letišti je na vlastní nebezpečí a při provozu modelů je zakázán,vztahuje se to i na psi a další domácí zvířenu.Za pozvaného hosta odpovídá také člen klubu který jej pozval 

3. Modely a jejich provoz se řídí pravidly FAI a to jak bezpečnostními tak technickými. Modely musí být v bezvadném technickém stavu a motorové modely nesmí překročit hlučnost 96.dB.Modeláři také musí dodržet „Kodex Modeláře“ vydaný SMČR. 

4. Používat je možné jen platné modelářské frekvence Před zapnutím RC soupravy musí každý modelář umístit na desce kanálů své označení,a pokud je již kanál obsazen nesmí modelář soupravu zapnout.Je tak možné až po uvolnění kanálu, u 2,4 gHz po dohodě pilotů. Nezapomínáme na provoz modelů na sousedních kanálech 

5. Letiště je možno používat každý den,modely se spalovacími motory mohou byt provozovány pouze 2 najednou,a po dobu provozu mohou současně běžet jen dva spalovací motory.K létání je možné využít 3 letové prostory a to na delší straně letiště (modely se spalovacím motorem) a v předpolí obou kratších stran.Je zakázáno létat v prostoru nad a za komunikací Jez- Bělov a Bělov - Kvasice. Také pří létání a startu a přistání se nesmí model dostat za vytyčenou dráhou směrem k této komunikaci!! Viz nákres letiště. 

6. Pořadí letů určuje pořadí příchodů na letiště,s tím že při více stejných kanálech určuje pořadí vedoucí letů –člen MK Otrokovice který přišel první. 

7. Je zakázáno znečišťovat plochu a prostor letiště odpadky,palivem,zbytky modelů a nedopalky,veškeré odpadky si musí majitel odvést s sebou.Při provozu modelů je pohyb diváků ,a osob zakázán,vztahuje se i na zvířecí miláčky. Pohyb po ploše je zakázán, porušení zákazu na vlastí nebezpečí. 

8. Každý létající pilot se musí zapsat do letové knihy. Mimořádné události se do této knihy musí uvést pro případ řešení z pojišťovnou nebo jiným orgánem. 

9. Při plánovaných akcích,sečení trávy a brigádách je zákaz soukromého letového provozu, pokud předseda , správce letiště nebo řídící provozu neurčí jinak. 

10. Piloti a jejich pomocníci nesmí být při létání pod vlivem alkoholu , nebo jiných podobně působících látek.Také poslední odcházející člen klubu doplní letovou knihu časem odchodu, zkontroluje uložení desky na kanály,čistotu plochy a zabezpečení zázemí uzamčením. 

Výstřižek

Výstřižek

Důležité telefony: 

Předseda klubu - 605139890 

Správce letiště 604171864 

Mistopředseda klubu 602718211 

 

Policie České republiky 158 

Hasičský záchranný sbor 150 

Zdravotní záchranná služba 155 

 

Schváleno výborem klubu dne 21.4.2015 

 

MAPA 

GPS souřadnice : 49°13'5.359"N 17°29'39.995"E

letiste mapa